Voľný majetok

Spoločnosť JURKI – HAYTON s.r.o. dáva do pozornosti všetkým záujemcom možnosti prenájmu alebo odkúpenia nehnuteľností vhodných na zriadenie priemyselného parku, podnikateľského strediska, alebo iného podľa zámeru využitia, ako aj aktuálnu ponuku motorových vozidiel.