Hunfila 2014 - Debrecen (25.-27.4.2014)


V Debrecíne, 25-27.4.2014 v novovybudovanom centre Kölcsey Ferenc Művelődési Központ (pomenovaného po básnikovi, ktorý napísal text maďarskej národnej hymny v roku 1823) sa konala filatelistická výstava I. triedy s medzinárodnou účasťou HUNFILA 2014, ktorá bola usporiadaná aj k príležitosti 87. dňu známok Maďarska. Na tejto medzinárodnej výstave som mal možnosť po prvý krát zastupovať ZSF ako národný komisár pre Slovensko. Výstava bola rozsiahla, na 566 rámov po 12 listov ako sme už zvyknutý u našich susedoch a v nemecky hovoriacich krajinách vystavovali filatelisti z 9 krajín (Slovensko, Česko, Slovinsko, Rakúsko, Nemecko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a domáce Maďarsko). Jury pracovala pod vedením predsedu p. Lippaia, tajomník komisie bol p. Czirók.