Expertná komisia znalcov Zväzu slovenských filatelistov

 

Udalosti komisie v roku 2014

  • Jarné zasadnutie komisie znalcov (19.4.2014)
  • Znalci na Šumave (júl 2014)

 

Udalosti komisie v roku 2013

  • Menovanie nových znalcov Zväzu slovenských filatelistov (2.3.2013)
  • Znalecké skúšky nový zväzových znlacov (19.1.2013)

 

Udalosti komisie v roku 2012

  • Jesenné zasadnutie komisie znallcov (24.11.2012)
  • Jarné zasadnutie komisie znalcov (28.4.2012)