Areál Svätý Kríž - ponuka prenájmu nehnuteľnosti

Lokalita a názov objektu: Priemyselný areál Svätý Kríž


List vlastníctva: LV č. 261, okres Liptovský Mikuláš, obec Svätý Kríž, katastrálne územie Svätý Kríž


Snímka z katastrálnej mapy: Mapový list č. 7,  katastrálne územie Svätý Kríž

Popis ponúkanej nehnuteľnosti: 
Oplotený objekt, nachádzajúci sa na trase medzi Liptovským Mikulášom a Ružomberkom,  v ktorom sú parkovacie plochy o celkovej výmere 36 500 m2, garáže, dielne, sklady, administratívna budova a kuchyňa. V objekte je čerpacia stanica pohonných hmôt, ktorá je v nepretržitej prevádzke.Objekt je napojený na inžinierske siete a je ho možné využívať ako priemyselný park, resp. logistické centrum, autopark alebo použiť na výrobné alebo kancelárske potreby. V objekte sa nachádzajú veľkoplošné garáže o rozmeroch 5 x 12 m a dielňa na opravu vozidiel s 2 kanálmi.

Cena za prenájom:

  • cena za prenájom spevnenej plochy je 50.00 Sk/m2
  • cena za prenájom garáží o výmere 60 m2 je 18 000.Sk/ročne
  • cena za prenájom stavieb a dielní o výmere 250 m2 je 50 000.00 Sk/ročne
  • cena za prenájom administratívnej budovy s kuchyňou je 80 000.00 Sk/ročne

 

Fotodokumentácia ponúkanej nehnuteľnosti: