Areál Kuraľany - ponuka prenájmu nehnuteľnosti

Lokalita a názov objektu: Areál Kuraľany

List vlastníctva:  LV č. 1171, okres Levice, obec Kuraľany, katastrálne územie Kuraľany

Snímka z katastrálnej mapy: katastrálne územie Kuraľany

Popis ponúkanej nehnuteľnosti :
             Oplotený objekt, nachádzajúci sa na trase medzi Levicami a Novými Zámkami,  v ktorom sú parkovacie plochy o celkovej výmere 1500 m2, olejové hospodárstvo, časť administratívnej budovy. V objekte je čerpacia stanica pohonných hmôt, ktorá je v nepretržitej prevádzke. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete a je ho možné využívať ako výrobné, skladovacie a kancelárske potreby.

Cena za prenájom :

  • cena za prenájom spevnenej plochy – 30.00 Sk/m2/rok
  • cena za prenájom sklad olejov –10 000.00 Sk/rok
  • cena za prenájom administratívnej budovy – 100.00 Sk/m2/rok

 

Fotodokumentácia ponúkanej nehnuteľnosti:

 


Areál KuraľanyAreál KuraľanyAreál KuraľanyAreál Kuraľany