Areál Vrakuň - ponuka prenájmu nehnuteľnosti

Lokalita a názov objektu: Priemyselný areál Vrakuň

List vlastníctva : LV č. , okres Dunajská Streda, obec Vrakuň, katastrálne územie Vrakuň
Snímka z katastrálnej mapy: Mapový list č. 7,  katastrálne územie Vrakuň

Popis ponúkanej nehnuteľnosti: 
Oplotený objekt, nachádzajúci sa na trase medzi Dunajkou Stredou a Gabčíkovom,  v ktorom sú parkovacie plochy o celkovej výmere 36 500 m2, garáže, dielne, sklady, administratívna budova a kuchyňa. V objekte je čerpacia stanica pohonných hmôt, ktorá je v nepretržitej prevádzke.Objekt je napojený na inžinierske siete a je ho možné využívať ako priemyselný park, resp. logistické centrum, autopark alebo použiť na výrobné alebo kancelárske potreby. V objekte sa nachádzajú veľkoplošné garáže.

Cena za prenájom :

  • cena za prenájom spevnenej plochy je 50.00 Sk/m2
  • cena za prenájom garáží o výmere 60 m2 je 18 000.Sk/ročne
  • cena za prenájom stavieb a dielní o výmere 250 m2 je 30 000.00 Sk/ročne
  • cena za prenájom administratívnej budovy s kuchyňou je 80 000.00 Sk/ročne