Najlepšie ceny v Bratislave

Pripravili sme pre Vás v najlepšie ceny v Bratislave:

Diesel Power + v Hurbanove

  • Na čerpacej stanici JURKI Hurbanovo B sme začali s predajom novej pohonnej hmoty Power Diesel + (Január 2012)

Výstavba samoobslužného umývacieho boxu pri ČS JURKI Hraničná (Bratislava)

V júni 2012 sa uskutočňuje výstavba samoobslužného umývacieho boxu pri ČS JURKI Hraničná v Bratislave. Predpokladaný termín ukončenia prác na stavebnej časti stavby je k 25.6.2012. Následne po odovzdaní pracoviska dodávateľovi technologickej časti a prístrešku sa predpokladá termín ukončenia celej stavby a zahájenie skúšobnej prevádzky po 10.7.2012.

1.septembra 2012 bol samoobslužný box spustený do prevádzky.

Umyvárka je otvorená od 6:00 - 22:00

Výstavba čerpacej stanice LPG na ČS JURKI Brusno B

V júni- júli 2012 sa uskutočnila výstavba čerpacej stanice LPG na našej ČS JURKI Brusno B.