Zasadnutie Valného zhromaždenia SCSSR 25.5.2012

25.5.2012 o 10:00 v JURKI Dome 

Zasadnutie Valného zhromaždenia SČSSR