Obchodný register Mestského súdu Bratislava III 
vl.č.: 3475/B

IČO: 31332251
DIČ: 2020372552
IČ DPH: SK2020372552

č.účtu : 11444248/0900
IBAN:   SK4909000000000011444248
SWIFT: GIBASKBX

Obchodný register JURKI - HAYTON s.r.o.

: Prístavná 2
: 02/58280011 (sekretariát spoločnosti)
: jurki [zavináč] jurki [bodka] sk
Captcha
  Mail is not sent.   Váš email bol úspešne poslaný.