Plastické mazivá a konzervačné prostriedky

Plastické mazivá, mazadlá a konzervačné prostriedky sú médiá, ktoré znžujú opotrebovanie a poškodenie trecích povrchov, alebo zničujú silu trenia. Sortiment plastických mazív pozostáva predovšetkým z komplexných hlinitých, komplexných vápenatých, jednoduchých sodných a hlinitých mazív a najnovšie i mazivá na lítnom základe. Slovnaft ponúka úplný sortiment plastických mazív pre štandardné podmienky použitia v mobilnej technike a v priemysle:

Konzervačné prostriedky známe pod obchodným názvom PEKOL sa používajú na konzerváciu ložísk, konzerváciu výrobkov z ocele a neželezných kovov, najmä mosadze, bronzu a hliníka v celom rezorte hutníctva a strojárstva.

Konzervačné prostriedky:

 • Madit LH a injekt HKL
 • Pekol 80
 • Pekol 91 a Pekol 91 T
 • Pekol VK

 

Mazadlá:

 • MOP 94
 • MOP 94 R

 

Nemrznúce kvapaliny:

 • Alycol
 • Alycol D
 • Alycol superAl
 • Alycol termo

 

Prísady do palív:

 • Anabex 92
 • Anabex UNI K

 

Plastické mazivá:

 • A 00
 • A 2
 • AK 1EP Konti
 • AK 1EP
 • AK 2EP
 • AK 2
 • AK G2
 • AK M2
 • ALCR 1 a ALCR 1EP
 • GT 2EP
 • K 3S
 • LKP 00
 • MADTI BIOMA LS 000
 • MADIT C1
 • MADIT LT 0
 • MADIT LT 1
 • MADIT LT 1EP
 • MADIT LT 2EP
 • MADIT LT 2M
 • MADIT LT 2/3
 • MADIT LTA
 • HTBG 2EP
 • HTBG 2EPM
 • MAZADLO OHV 000
 • MAZADLO V 000
 • NEOMA NH2
 • NEOSIL 1/2MG