Priemyselné oleje

Priemyselné oleje MADIT sú skupinou, ktorá zahrňuje ložiskové, hydraulické, kompresorové, turbínové, prevodové, obrábacie a špeciálne oleje, oleje pre klzné vedenia, ale aj teplonosné médium Slovterm. V názve jednotlivých olejov MADIT je vyjadrené aj ich hlavné aplikačné určenie.

Priemyselné oleje MADIT sú určené pre priemyselné využitie najmä na mazanie ložísk pracovných a hnacích strojov, na mazanie hydrostatických mechanizmov s vysokým mechanickým aj tepelným namáhaním pre stabilné i mobilné stroje, na mazanie parných, vodných a plynových turbín, turbokompresorov, rýchlobežných prevodoviek na turbosústrojoch, na mazanie vzduchových piestových kompresorov, vákuových čerpadiel a pneumatických strojov.

Priemyselné oleje MADIT sú moderné oleje konaštruované na báze prísad od renomovaných zahrani čných firiem a spľňajúce kritériá na mazanie aj najnáročnejaších strojov a zariadení.

Hydraulické:

 • Madit OH-HM 32,46,68
 • Madit OH-HV 46

 

Kompresorové:

 • Madit OK-VC 100,150,220
 • Madit OPK 100

 

Ložiskové:

 • Madit OL-22,32
 • Madit OL-46,68,100
 • Madit OL-B1, B2, B4

 

Prevodové:

 • Industrol

 

Obrábacie:

 • Madit brol 32
 • Madit duvrol 22
 • Madit emulgol
 • Madit labrol 22
 • Madit RO 22,32,46
 • Madit sevol 10
 • Slovfluid 01

 

Špeciálne:

 • Oleje pre klzné vedenie
 • Teplonosné médium
 • Turbínové oleje
 • Vretenové oleje