Cisternový náves CN 30


Cisternový náves CN 30

rok výroby: 1994
farba: žltá
cena: 28 000 €
Merač s tlačiarňou Sening. Platná ADR.

Možnosť prenájmu.

 


http://www.jurki.sk/sk/?option=com_content&view=article&id=55&print=1&download=0