Voľný majetok

Napísal: Super User
Uverejnené: 2023-11-14 09:53:06

Spoločnosť JURKI – HAYTON s.r.o. dáva do pozornosti všetkým záujemcom možnosti prenájmu alebo odkúpenia nehnuteľností vhodných na zriadenie priemyselného parku, podnikateľského strediska, alebo iného podľa zámeru využitia, ako aj aktuálnu ponuku motorových vozidiel.


http://www.jurki.sk/sk/?option=com_content&view=article&id=53&print=1&download=0