Špeciálne oleje

Napísal: Super User
Uverejnené: 2023-11-13 20:36:01

Priemyselné oleje MADIT sú moderné oleje konašruované na báze prísad od renomovaných zahrani čných firiem a splňajúce kritériá na mazanie aj najnáročnejších strojov a zariadení.

Traktorové oleje univerzálne:

 

Ostatné:


http://www.jurki.sk/sk/?option=com_content&view=article&id=50&print=1&download=0