Priemyselné oleje

Napísal: Super User
Uverejnené: 2023-11-13 09:54:16

Priemyselné oleje MADIT sú skupinou, ktorá zahrňuje ložiskové, hydraulické, kompresorové, turbínové, prevodové, obrábacie a špeciálne oleje, oleje pre klzné vedenia, ale aj teplonosné médium Slovterm. V názve jednotlivých olejov MADIT je vyjadrené aj ich hlavné aplikačné určenie.

Priemyselné oleje MADIT sú určené pre priemyselné využitie najmä na mazanie ložísk pracovných a hnacích strojov, na mazanie hydrostatických mechanizmov s vysokým mechanickým aj tepelným namáhaním pre stabilné i mobilné stroje, na mazanie parných, vodných a plynových turbín, turbokompresorov, rýchlobežných prevodoviek na turbosústrojoch, na mazanie vzduchových piestových kompresorov, vákuových čerpadiel a pneumatických strojov.

Priemyselné oleje MADIT sú moderné oleje konaštruované na báze prísad od renomovaných zahrani čných firiem a spľňajúce kritériá na mazanie aj najnáročnejaších strojov a zariadení.

Hydraulické:

 

Kompresorové:

 

Ložiskové:

 

Prevodové:

 

Obrábacie:

 

Špeciálne:


http://www.jurki.sk/sk/?option=com_content&view=article&id=49&print=1&download=0