Prevodové oleje

Napísal: Super User
Uverejnené: 2023-11-13 09:42:13

Pod označením MADIT sú na trhu i prevodové oleje pre klasické a hypoidné prevody a kvapaliny pre aické prevodovky. Tieto oleje sú certifikované podľa medzinárodných požiadaviek a sú schválené najvýznamnejašími automobilkami v Európe.

Pre hypoidné prevodovky:

 

Pre klasické prevodovky:


http://www.jurki.sk/sk/?option=com_content&view=article&id=48&print=1&download=0