Motorové oleje

Napísal: Super User
Uverejnené: 2023-11-13 08:16:37

MADIT je značka stále viac známa širokej verejnosti ako synonymum pre kvalitné oleje vyrábané v a.s. Slovnaft. Oleje MADIT úspešne sledujú moderné svetové vývojové trendy, čo je založené na dlhoročných skúsenostiach pracovníkov podnikového výskumu a vývoja a prevádzkových pracovníkov.

Motorové oleje rozhodujú o tom, ako bude motor spoľahlivo pracovaeť. Pri dnešných požiadavkách je zabezpe čenie správneho chodu motora čoraz ťažšia úloha. Motory sú stále výkonnejašie a viac tepelne namáhané. Toto všetko kladie mimoriadne nároky nielen na motor, ale aj na kvalitu motorového oleja.

Slovnaft má vo výrobnom sortimente okrem bežných motorových olejov i oleje splňajúce najnáročnejše medzinárodné výkonnostné špecifikácie.

Pre dvojtaktné motory:

 


Pre štvortaktné benzínové a naftové motory:

 


Pre plynové motory:

 

Prevažne pre štvortaktné naftové motory:

 

Prevažne pre štvortaktné benzínové motory:


http://www.jurki.sk/sk/?option=com_content&view=article&id=47&print=1&download=0