JURKI pre motoristov

Napísal: Super User
Uverejnené: 2023-11-13 07:40:57

Jednou z hlavných aktivít spoločnosti JURKI-HAYTON s.r.o. je prevádzka a zásobovanie vlastnej siete čerpacích staníc na území Slovenska, ktorých je 63 . 

K hlavnej podmienke pohonných hmôt a to ku kvalite samozrejme pristupujú aj ostatné obchodné náležitosti, tzn. cena dodávaného tovaru, platobné a dodacie podmienky, ktoré potom tvoria dôležitú súčasť v našej obchodnej politike, ktorú uplatňujeme individuálne podľa potrieb a požiadaviek našich klientov.

Tieto pohonné hmoty sú v našej spoločnosti v rámci kontrolného systému z hľadiska kontroly kvality denne kontrolované a z každá dodávka je zvlásť evidovaná a kontrolovaná podľa autocisterien, ktoré ich doviezli na čerpaciu stanicu. Špeciálna skupina pracovníkov sa stará o pravidelné odkalenie nádrží a kontorlu ich tesnosti. Spočnosť v spolupráci s akreditovanými laboratóriami VURUP, BEL NOVOMAN a VUSAPL uskutočňuje kontorlne odbery vzoriek pohonných hmôt na čerpacích staniciach a u našich zákazníkov a vyhodnocuje protokolmi kvalitu. Okrem toho spolupracujeme s  nezávislou akreditovanou spoločnosťou - Ústav paliv a maziv, a.s., Praha. O sieť čerpacích staníc sa starajú autorizované servisné spoločnosti BENZA, s.r.o., Bratislava, BENA Košice,  ACIS Bratislava, Ramont, s.r.o., Dunajská Streda, Q4U, s.r.o., Bonett, s.r.o., Košice, NEONEX, s.r.o.. Servisé spoločnosti zabezpečujú nonstop prevádzku všetkých čerpacích staníc a ich bezporuchový režim a dohliadajú na kvalitnú činnosť stavebnej a technologockej vybavenosti čerpacích staníc a metrológiu.


http://www.jurki.sk/sk/?option=com_content&view=article&id=46&print=1&download=0