JURKI vernostná karta  |  Sieť čerpacích staníc JURKI  |  Pracovné príležitosti  |  Registrácia / Login

Home JURKI pre firmy Distribúcia olejov a mazív

Distribúcia olejov a mazív  

Novinkou sú olejárske výrobky z produkcie skupiny  MOL

Olejárske produkty zo Slovnaftu

MOTOROVÉ OLEJE

MADIT je značka stále viac známa širokej verejnosti ako synonymum pre kvalitné oleje vyrábané v a.s. Slovnaft. Oleje MADIT úspešne sledujú moderné svetové vývojové trendy, čo je založené na dlhoročných skúsenostiach pracovníkov podnikového výskumu a vývoja a prevádzkových pracovníkov.

Motorové oleje rozhodujú o tom, ako bude motor spoľahlivo pracovaeť. Pri dnešných požiadavkách je zabezpe čenie správneho chodu motora čoraz ťažšia úloha. Motory sú stále výkonnejašie a viac tepelne namáhané. Toto všetko kladie mimoriadne nároky nielen na motor, ale aj na kvalitu motorového oleja.

Slovnaft má vo výrobnom sortimente okrem bežných motorových olejov i oleje splňajúce najnáročnejše medzinárodné výkonnostné špecifikácie.
 

Pre dvojtaktné motory:

 • Madit Diesel 2T
 • Madit M2T Global
 • Madit M2T Super
 • Madit M2T
Pre štvortaktné benzínové a naftové motory:

 • Madit 505 01
 • Madit Prima
 • Madit super 2000
 • Madit turbo plus
 • Madit ultra
 • Madit uniol
 • Madit uniol R
 • Madit zero
Pre plynové motory:

 • Madit GAS
Prevažne pre štvortaktné naftové motory:

 • Madit extra
 • Madit HP diesel oil
 • Madit M7ADS III
 • Madit marine
 • Madit mistral
 • Madit tirman
 • Madit tornado
 • Madit turbo
Prevažne pre štvortaktné benzínové motory:

 • Madit emol
 • Madit M6AD
 • Madit M8AD
 • Madit OIL M6A
 • Madit super
 • Madit špeciál


PREVODOVÉ OLEJE

Pod označením MADIT sú na trhu i prevodové oleje pre klasické a hypoidné prevody a kvapaliny pre automatické prevodovky. Tieto oleje sú certifikované podľa medzinárodných požiadaviek a sú schválené najvýznamnejašími automobilkami v Európe.
 

Pre hypoidné prevodovky:

 • Madit axol H
 • Madit axol H-heavy
 • Madit hypol
Pre klasické prevodovky:

 • Madit PP 75W
 • Madit PP 80, Madit PP 90
 • Madit PP 80W-90

PRIEMYSELNÉ OLEJE

Priemyselné oleje MADIT sú skupinou, ktorá zahrňuje ložiskové, hydraulické, kompresorové, turbínové, prevodové, obrábacie a špeciálne oleje, oleje pre klzné vedenia, ale aj teplonosné médium Slovterm. V názve jednotlivých olejov MADIT je vyjadrené aj ich hlavné aplikačné určenie.

Priemyselné oleje MADIT sú určené pre priemyselné využitie najmä na mazanie ložísk pracovných a hnacích strojov, na mazanie hydrostatických mechanizmov s vysokým mechanickým aj tepelným namáhaním pre stabilné i mobilné stroje, na mazanie parných, vodných a plynových turbín, turbokompresorov, rýchlobežných prevodoviek na turbosústrojoch, na mazanie vzduchových piestových kompresorov, vákuových čerpadiel a pneumatických strojov.

Priemyselné oleje MADIT sú moderné oleje konaštruované na báze prísad od renomovaných zahrani čných firiem a spľňajúce kritériá na mazanie aj najnáročnejaších strojov a zariadení.
 

Hydraulické:

 • Madit OH-HM 32,46,68
 • Madit OH-HV 46
Kompresorové:

 • Madit OK-VC 100,150,220
 • Madit OPK 100
Ložiskové:

 • Madit OL-22,32
 • Madit OL-46,68,100
 • Madit OL-B1, B2, B4
Prevodové:

 • Industrol
Obrábacie:

 • Madit brol 32
 • Madit duvrol 22
 • Madit emulgol
 • Madit labrol 22
 • Madit RO 22,32,46
 • Madit sevol 10
 • Slovfluid 01
Špeciálne:

 • Oleje pre klzné vedenie
 • Teplonosné médium
 • Turbínové oleje
 • Vretenové oleje


ŠECIÁLNE OLEJE

Priemyselné oleje MADIT sú moderné oleje konašruované na báze prísad od renomovaných zahrani čných firiem a splňajúce kritériá na mazanie aj najnáročnejších strojov a zariadení.
 

Traktorové oleje univerzálne:

 • Madit Agraman
 • Madit Farman super
Ostatné:

 • Hydraulické
 • Pre automatické prevodovky

PLASTICKÉ MAZIVÁ A KONZERVAČNÉ PROSTRIEDKY

Plastické mazivá, mazadlá a konzervačné prostriedky sú médiá, ktoré znžujú opotrebovanie a poškodenie trecích povrchov, alebo zničujú silu trenia. Sortiment plastických mazív pozostáva predovšetkým z komplexných hlinitých, komplexných vápenatých, jednoduchých sodných a hlinitých mazív a najnovšie i mazivá na lítnom základe. Slovnaft ponúka úplný sortiment plastických mazív pre štandardné podmienky použitia v mobilnej technike a v priemysle:

Konzervačné prostriedky známe pod obchodným názvom PEKOL sa používajú na konzerváciu ložísk, konzerváciu výrobkov z ocele a neželezných kovov, najmä mosadze, bronzu a hliníka v celom rezorte hutníctva a strojárstva.
 

Konzervačné prostriedky:

 • Madit LH a injekt HKL
 • Pekol 80
 • Pekol 91 a Pekol 91 T
 • Pekol VK
Mazadlá:

 • MOP 94
 • MOP 94 R
Nemrznúce kvapaliny:

 • Alycol
 • Alycol D
 • Alycol superAl
 • Alycol termo
Prísady do palív:

 • Anabex 92
 • Anabex UNI K
Plastické mazivá:

 • A 00
 • A 2
 • AK 1EP Konti
 • AK 1EP
 • AK 2EP
 • AK 2
 • AK G2
 • AK M2
 • ALCR 1 a ALCR 1EP
 • GT 2EP
 • K 3S
 • LKP 00
 • MADTI BIOMA LS 000
 • MADIT C1
 • MADIT LT 0
 • MADIT LT 1
 • MADIT LT 1EP
 • MADIT LT 2EP
 • MADIT LT 2M
 • MADIT LT 2/3
 • MADIT LTA
 • HTBG 2EP
 • HTBG 2EPM
 • MAZADLO OHV 000
 • MAZADLO V 000
 • NEOMA NH2
 • NEOSIL 1/2MG

 
        Vrch stránky
Copyright 2005 JURKI-HAYTON, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 1.3.2022