JURKI vernostná karta  |  Sieť čerpacích staníc JURKI  |  Pracovné príležitosti  |  Registrácia / Login

Home O nás JURKI Nadácia

JURKI Nadácia

JURKI – NADÁCIA bola zaevidovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 30.4.2004 pod číslom 203/Na-96/654. Bolo jej pridelené ICO 318 179 12 a DIC 2021 816 335. Zakladateľom nadácie je spoločnosť JURKI-HAYTON s.r.o.

Verejnoprospešný účel nadácie je zameraný na podporu a pomoc starým občanom zo sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, podpora študentov zo sociálne slabších vrstiev obyvateľstva a podpora pri rozvoji športu, vedy, techniky a pomoc pri získavaní skúseností na území SR a v zahraničí. Najvyšším orgánom nadácie je správna rada. Jej predsedníčkou je Zuzana Garajová, správca nadácie je Agáta Krajčová.


 


 
        Vrch stránky
Copyright 2005 JURKI-HAYTON, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 1.3.2022