JURKI vernostná karta  |  Sieť čerpacích staníc JURKI  |  Pracovné príležitosti  |  Registrácia / Login

Home JURKI pre motoristov Pohonné hmoty 2012

V roku 2012 spoločnosť JURKI-HAYTON s.r.o. na svojich čerpacích staniciach poskytuje predaj nasledovných pohonných hmôt:

 

  • Automobilový benzín NATURAL 95

Bezolovnatý automobilový benzín je zmes uhlovodíkov získaných z ropy destiláciou a ďalšími zušlachtujúcimi technologickými postupmi. Môže obsahovať prísady, ktoré zvyšuje úžitkové vlastnosti ako sú napr. antioxidačné detergente prísady a iné.

Automobilový benzín spĺňa požiadavky v STN EN 228.

 Karta bezpečnostných údajov NATURAL 95

 

  • Motorová nafta MONA

Motorová nafta je zmes kvapalných uhlovodíkov získavaných z ropy hydrogenačnou rafináciou a destiláciou. Môže obsahovať aditíva na zlepšenie úžitkových vlastností ako sú napr. detergenty, prísady mazivosti, depresanty.

Motorová nafta spĺňa požiadavky uvedené v STN EN 590. 

 Karta bezpečnostných údajov MONA

 

  • Motorová nafta aditivovaná Diesel Power +

Motorová nafta aditivovaná EPP Diesel Additive. Nafta je použiteľná do všetkých vznetových motorov. Obsahuje DFT 1500. Zvyšuje cetánové číslo nafty, znižuje trenie a dymivosť, výrazne zníži tvorbu usadenín. Znižuje bod tuhnutia nafty, čo je vítaná hlavne pri nízkych teplotách. Neobsahuje alkohol, je kompatibilný s komponentmi sústav. Zvyšuje výkon motora, vylepšuje kompresiu a znižuje spotrebu.

  Karta bezpečnostných údajov MONA

 

  • AdBlue

AdBlue je mimoriadne čistý roztok špeciálne vyvinutý pre dieselové motory so systémom SCR. AdBlue pozostáva najmä z demineralizovanej vody a močoviny. Vstrekuje sa do výfukového plynu, aby sa znížili škodlivé emisie NOx a aby sa splnili emisné normy Euro 4, Euro 5 a Euro 6. 

Karta bezpečnostných údajov AdBlue

 

  • LPG

LPG vzniká pri spracovaní ropnej suroviny. Jeho vlastnosti sú veľmi podobné benzínu, a to ho predurčuje na pohon motorových vozidiel. Je to palivo s veľmi priaznivými vlastnosťami, s oktánovým číslom približne 101-111. V našich podmienkach sa používa tzv. zimná LPG zmes (60% P a 40% B) a letná LPG zmes (40% P a 60% B), t. j. zmena vzájomných pomerov propánu a butánu.

Karta bezpečnostných údajov LPG

 


 
        Vrch stránky
Copyright 2005 JURKI-HAYTON, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 1.3.2022