JURKI vernostná karta  |  Sieť čerpacích staníc JURKI  |  Pracovné príležitosti  |  Registrácia / Login

Home O nás Etický kódex

 

 

Etický kódex 

 

 

     SPOLOČNOSŤ JURKI – HAYTON s.r.o. SA VO SVOJICH PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVITÁCH RIADI ZÁKONMI SR A  PODNIKÁ V SÚLADE S PLATNÝMI TECHNOLOGICKÝMI A EKOLOGICKÝMI NORMAMI. SVOJE VZŤAHY K ZÁKAZNÍKOM, DODÁVATEĽOM, OBCHODNÝM PARTNEROM, K ZAMESTNANCOM, KU KONKURENCII I K CELEJ VEREJNOSTI BUDUJE NA ZÁKLADE DôVERY, ÚCTY A REŠPEKTU.

    SPOLOČNOSŤ NEUSTÁLE ZVYŠUJE KVALITU SVOJICH SLUŽIEB SO ZRETEĽOM, ŽE HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK SPOLOČNOSTI ZÁVISÍ OD SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV: 

 

 

      ZAMESTNANCI SPOLOČNOSTI JURKI - HAYTON s.r.o. PRISTUPUJÚ  K ZÁKAZNÍKOM ZDVORILO, ZODPOVEDNE A S CIEĽOM SPLNIŤ V  ČO V NAJVäČŠEJ MIERE ICH ŽELANIA A POŽIADAVKY. NAJVYŠŠOU PRIORITOU V SPRÁVANÍ  ZAMESTNANCOV JE SLUŠNOSŤ A KOREKTNOSŤ. 

     ZAMESTNANCI SPOLOČNOSTI NEZNEUŽÍVAJÚ ZÁKAZNÍKOVU Dôveru, ANI JEHO NEZNALOSŤ V URČITÝCH OBLASTIACH.

    ZAMESTNANCI SPOLOČNOSTI NEPRIJíMAJÚ DARY, KTORÉ BY ICH ZAVäZOVALI K SLUŽBÁM  POŠKODZUJÚCICH ZÁUJMY A DOBRÉ MENO SPOLOČNOSTI.

     KAŽDÝ ZAMESTNANEC SPOLOČNOSTI JE ZÁROVEŇ JEJ REPREZENTANTOM A PRISPIEVA K VYTVÁRANIU DOBRÉHO MENA SPOLOČNOSTI.

     KAŽDÝ ZAMESTNANEC CHRÁNI MAJETOK SPOLOČNOSTI A VYUŽÍVA HO VÝHRADNE NA PODNIKATEĽSKÉ CIELE SPOLOČNOSTI.

 

 

    


 
        Vrch stránky
Copyright 2005 JURKI-HAYTON, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 1.3.2022