JURKI vernostná karta  |  Sieť čerpacích staníc JURKI  |  Pracovné príležitosti  |  Registrácia / Login

Home Mariášové turnaje Bratislavský mariášový klub

BRATISLAVSKÝ MARIÁŠOVÝ KLUB

 

Dňa 14.12.2012 sa uskutočnila výročná schôdza Bratislavského mariášového klubu (BMK). Okrem iných dôležitých bodov programu boli prevedené voľby predstavenstva BMK. Valné zhromaždenie potvrdilo za prezidenta BMK Romana Vavríka, zvolilo za viceprezidenta Ing. Romana Leskovského a za generálneho sekretára bol zvolený Ing. Peter Biely.

Za účasti prezidentov mariášového klubu Pezinok a mariášového klubu Šaľa – Veča boli jednohlasne schválené pre rok 2013 spoločné turnaje, tzv. Podunajská liga. Bude ich šesť, z toho prvý sa uskutoční 3.2.2013 od 13.00 do 18.00 v Bratislave na JURKI Dome, Domkárska 4. Prezentácia začína od 12.00. sekretárom tejto  ligy bol určený prezident Mariášového klubu Pezinok, Ing. Michal Pitoňák.


 
        Vrch stránky
Copyright 2005 JURKI-HAYTON, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 1.3.2022